top of page

HAKKIMIZDA

Dernek olarak amacımız gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptamak, çözüm ortakları ile eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışarak kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak, sürekli eğitimi ve gelişimi esas alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerin bilincinde, uluslararası temsil yeteneği olan lider gençler yetiştirmek. Gençlerin kendi kişiliklerini geliştirmeleri ve toplumun olumlu yönde gelişmesini sağlayacak faaliyetlere katılabilmeleri için birlik, beraberlik, gelişme ve barış ilkeleri çevresinde toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayacak programlar geliştirmek; Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlarla ortaklık kurup, uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek; Gençlerimizin toplumsal, ruhsal, ahlaki, bedensel, zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal, kültürel varlıklarını aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacına yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla, bu konuda çalışmalar yapmak, kişi ve kurumlarla ortaklık kurup uygulanacak olan faaliyetlerde yürütücü görevi üstlenmek ve gençlerin boş zamanlarını yararlı iş ve faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak; böylece onları ruh ve beden sağlıklarına zararlı olacak yer ve alışkanlıklardan uzak tutmak amacı ile kurulmuştur.

 

Dernek faaliyetlerimiz;
– Sosyal kapasite geliştirecek kurslar, eğitici kurslar, toplumun sosyal yaşamına katkı sağlayacak eğitimler ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
– Dernek amatör olarak faaliyet gösterir. Amatör ferdî ve takım sporlarını teşvik eder; bu sporlarla ilgili çeşitli yaş grupları arası yurt içi ve uluslar arası yarışma ve faaliyetlere iştirak eder.
– Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
– Özürlü ve fakirlerin problemleri ile yakından ilgilenerek onlarında toplumda ezilmeden onurlu bir yaşam geçirmelerini sağlayarak gerekli her türlü yardımı yapmak, fakirlik dolayısı ile okuma güçlüğü çeken kız ve erkek çocukların öğrenimlerine devam edebilmesi için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak,
– Avrupa Birliği Projeleri konusunda merak ve ilgi uyandırmak ve bu konuda bir bilinç oluşmasına katkıda bulunmak, gençlik organizasyonları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak mevcut projelere katılmak ve yeni projeler üretmek, kendi çalışma alanları ile ilgili AB projeleri hazırlamalarına destek vermek, yereldeki gençlerin AB fonlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayarak onların uluslar arası deneyim yaşamasına katkı sağlamayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

Contact
bottom of page